Chronologisk Fortegnelse Over Hidtil Trykte Diplomer Og Andre Brevskaber Til Oplysning AF Den Danske Historie Fra de Aeldste Tider Indtil AAR 1660, Vo 40,16 EUR*